Nieuws & Updates

 

 

 

 

 
Informatie met betrekking tot het Corona Virus
 
Mierlo 16 maart 2020,
 
Beste Relatie,
 
De maatregelen die onze regering getroffen heeft raken ons allen enorm en net als uw organisatie ondervindt ook ons bedrijf hier natuurlijk de nodige gevolgen van. Derhalve informeren wij u hoe wij de komende periode onze dienstverlening richting u zullen waarborgen en continueren.
 
De continuïteit van onze dienstverlening waarborgen is en blijft onze hoogste prioriteit en om die reden hebben wij de navolgende maatregelen genomen.
 
Een gedeelte van de medewerkers zal zijn/haar werkzaamheden vanaf thuis verrichten en zal u vanuit deze thuislocatie remote blijven ondersteunen met al uw vragen en problemen. Wij blijven dus gewoon volledig bereikbaar, echter onze On-Site activiteiten zullen wij tot een minimum gaan beperken om het mogelijke risico op verspreiding van het virus te voorkomen. Alleen in geval van storingen die als een hoge en/of  kritische calamiteit betiteld kunnen worden, zal één van onze medewerkers uitgezonden worden om de storing ter plekke te komen verhelpen. Uiteraard zal hij de nodige afstand tot uw medewerkers bewaren en alle hygiënische maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM in acht nemen.
 
Om besmetting en eventuele ziekte verder te voorkomen geldt voor alle medewerkers van Automatiserings Service Mierlo dat wij hen gevraagd hebben zoveel mogelijk vanuit huis te gaan werken en op afroep beschikbaar te zijn bij eventuele storingen en calamiteiten. Dit kan tot gevolg hebben dat de doorlooptijd bij het afhandelen van storingen mogelijk iets langer duurt dan u van ons gewend bent, wij vragen hiervoor uw begrip en zullen er natuurlijk alles aan doen om dit te voorkomen.
 
Specifieke zaken bekijken we per geval en beoordelen we eventueel samen met u hoe we die verder oppakken en verwerken. Denk hierbij aan reeds gemaakte afspraken over uitleveringen, lopende projecten, kantoor bezoeken, geplande wijzigingsverzoeken en uitbreidingen van diensten etc.
 
Met bovenstaande maatregelen hopen wij voldoende acties ondernomen te hebben om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te kunnen bieden.
 
Indien u nog vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact met mij/ons opnemen, zoals gezegd zijn wij gewoon volledig bereikbaar.
 
Tot slot is ons advies aan iedereen om zijn of haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in deze moeilijke en hectische tijd waarbij onze gedachten uitgaan naar diegene die persoonlijk door dit leed getroffen worden.
 
Namens Automatiserings Service Mierlo B.V.,
Herwin van Mierlo en medewerkers