Cloud Diensten

  

Iedereen heeft het over de cloud. Maar wat betekent die term eigenlijk?

Zakelijke applicaties verplaatsen zich naar de cloud. De ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. De verschuiving van traditionele softwaremodellen naar het internet is de afgelopen 10 jaar steeds sneller verlopen. In de nabije toekomst biedt cloud computing nieuwe manieren om op elke mogelijke locatie samen te werken via mobiele apparaten.

 Cloud Fileserver    Cloud Desktop  Cloud Telefonie (VOIP)